Loading...

KHÓA HỌC STARTERS, MOVERS, FLYERS, KET TẠI TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ BÔNG SEN - VN275

Cambridge English Starters, Movers, Flyers, KET là bước khởi đầu trong hành trình học ngoại ngữ của trẻ. Bài thi được thiết kế vui nhộn và đầy hứng thú, nhằm giới thiệu cho các em làm quen với tiếng Anh nói và viết hàng ngày.

Với khóa học Cambridge English Starters, Movers, Flyers, KET không có khái niệm đỗ hay trượt. Mọi trẻ dự thi đều được nhận phần thưởng của Cambridge Assessment English, nhằm chúc mừng thành tích của các em, xây dựng lòng tự tin và khen thưởng cho các em vì những tiến bộ trong các kỹ năng giao tiếp.

Được quốc tế đánh giá cao, Cambridge English Starters, Movers, Flyers, KET:

Phản ánh các kỹ năng ngôn ngữ của trẻ một cách đáng tin cậy nhất

Được thiết kế công bằng cho người sử dụng thuộc mọi quốc tịch và ngôn ngữ

Được hỗ trợ bởi các chương trình nghiên cứu lớn nhất