Loading...

KHÓA HỌC PET TẠI TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ BÔNG SEN - VN275

B1 Preliminary for Schools, trước đây gọi là Cambridge English: Preliminary for Schools (PET for Schools) là một trong những Chứng chỉ của Cambridge Assessment English

Đọc sách giáo khoa và bài viết đơn giản bằng tiếng Anh;

Viết thư và email về các chủ đề hàng ngày;

Hiểu thông tin thực tế;

Thể hiện nhận thức về ý kiến và tâm trạng khi nói và viết tiếng Anh.