Loading...

Lịch thi

Trung tâm Ngoại ngữ Bông Sen - VN275 thường xuyên tổ chức các kỳ thi quốc tế cho học viên như sau:

Cấp độ Young Learners

Gồm các chứng chỉ quốc tế: Starters, Movers, Flyers.

Cấp độ A2 KET

Chứng chỉ quốc tế A2 Key for schools & A2 KEY.

Cấp độ B1 PET

Chứng chỉ quốc tế B1 Preliminary for schools & B1 Preliminary.

Các cấp độ IELTS

Trung tâm Ngoại ngữ Bông Sen - VN275 phối hợp với các tổ chức như IDP, British Council tổ chức các kỳ thi IELTS Pretest nhằm giúp học viên làm quen cách thức và cấu trúc đề thi IELTS chính thức.