VIDEOS CHO TRẺ


ABC songs - Các bài hát về chữ cái

Hello - How are you? (Xin chào - Bạn khỏe không?) - Tiếng Anh thiết yếu trong lớp học

Goodbye (Tạm biệt) - Tiếng Anh thiết yếu trong lớp học

What's your name? (Bạn tên gì?) - Tiếng Anh thiết yếu trong lớp học

Yes, No, Thank you, Please - Tiếng Anh thiết yếu trong lớp học

Numbers - Các bài hát về số đếm

Colors - Các bài hát về màu sắc

Shapes - Các bài hát về hình dạng

Family - Gia đình (Cha, mẹ, ông, bà, anh chị)

Body songs - Các bộ phận cơ thể

Action Songs - Hoạt động/Hành động hằng ngày

Animal songs - Các bài hát về động vật

Vehicle songs - Các bài hát về phương tiện

Food, fruit - Đồ ăn và trái cây

BSC và HỌC VIÊN